Esittely


Vihdin Steinerkoulu ja Steinerpäiväkoti Pikkulyhty ovat toimineet Vihdin kirkonkylällä jo yli kymmenen vuotta. Tämän blogin tarkoitus on avata koulun ja päiväkodin ovia enemmän, sekä vihtiläisille että myös muille, joita toimintamme kiinnostaa.  Täällä on mahdollisuus kurkistaa arkeemme ja juhlaamme, ja saada syvällisempi käsitys siitä, millaista täällä Vihdissä tarjottu Steinerkasvatus oikeastaan on. Kaikki kiinnostuneet voivat tietenkin sopimuksen mukaan tulla tutustumaan koulutyöhön ja päiväkotitoimintaan myös ihan paikan päälle.

Vihdin Steinerkoulu sijaitsee kirkonkylän keskustassa Pääkonttorilla ja koulussa on vapaita oppilaspaikkoja luokille 1. - 6. Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ja opetuksen järjestäjä Espoon Steinerkoulu yhdessä takaavat koululle sekä virallisen aseman että vapaan koulun luonteen.  

Päiväkoti Pikkulyhty toimii Metsäpolun päiväkotirakennuksessa kirkonkylällä ja tarjoaa varhaiskasvatusta 2-6 vuotiaille lapsille sekä esiopetusta. Alkaen 1.8.2016 päiväkodissa on joitakin vapaita hoitopaikkoja. Pikkulyhdyllä on palvelusetelisopimus Vihdin kunnan kanssa.

Sekä koulu että päiväkoti sijaitsivat yli kymmenen vuotta kirkonkylän vanhalla Meijerillä, kunnes vuoden 2015 lopulla päädyttiin sisäilmaongelmien johdosta muuttamaan nykyisiin tiloihin. Pidemmän tähtäimen tavoite on löytää kirkonkylältä uudet tilat, joissa koulu ja päiväkoti voisivat jälleen toimia yhdessä tai lähellä toisiaan.

Steinerkasvatuksessa painotetaan muun muassa luovuutta ja kädentaitoja, mielikuvaoppimista ja luontoyhteyttä lapsen kaikissa ikävaiheissa, sekä koulussa että päiväkodissa. Varhaiskasvatus ja kouluopetus muodostavat jatkumon, jossa lapsi voi hyvin luonnollisesti ja pehmeästi siirtyä päiväkodista esiopetuksen kautta kouluun. Ero päiväkodin ja koulun välillä ei ole niin suuri kuin se usein on siinä tapauksessa, jos lapsi jatkaa päiväkodin leikkejä täynnä olevasta maailmasta tavalliseen peruskouluun. Steineropetuksessa oleva lapsi oppii samat valmiudet mitä tavallisessakin peruskoulussa, mutta oppimispolku on omanlaisensa. Voisi sanoa, että Steinerkoulussa lapset saavat olla lapsia pidempään. He saavat pitää luovuuden ja leikit osana elämäänsä ja hyödyntää niitä oppimisessaan.

Meillä Vihdissä Steinerkoulu on melko pieni, ja pienessä yhteisössä jokainen lapsi saa varmasti tilaa ja mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Kaikki koululaiset oppivat olemaan ja tekemään yhdessä: tytöt ja pojat, pienet ja isot. Ketään ei kiusata. Jokainen saa olla oma ainutlaatuinen itsensä.

Steinerkasvatus on kokonaisvaltaista, yksilöllisyyttä tukevaa ja yhteisöllisyyttä luovaa. Ennen kaikkea kasvatuksen tehtävä on auttaa ihmistä tulemaan omaksi itsekseen. Lapsi syntyy tähän maailmaan oman yksilöllisen ainutlaatuisuutensa kanssa. Kasvatus voi auttaa sitä tulemaan esiin, eri ikäkausina eri tavoin ja aina lasta itseään kuunnellen.

Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistykseen voivat liittyä kaikki koululaisten ja päiväkotilaisten vanhemmat. Yhdistyksen toimintaan osallistuminen vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä myös konkreettisella tasolla edesauttaa yhdistyksen taloudellisia toimintaedellytyksiä.  Osallistua voi monella tapaa, omien lahjakkuuksiensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa: järjestämällä tapahtumia, leipomalla ja askartelemalla, vaikutttamalla yhdistyksen hallituksessa, olemalla mukana markkinoinnissa, ideoimalla uusia toimintatapoja. Voi hyvällä syyllä sanoa, että steinerkasvatus ei kasvata vain lapsia, vaan myös vanhempia.


Täällä Vihdissäkin on monenlaisia vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen suhteen. Steinerkasvatus on yksi erittäin varteenotettava vaihtoehto niille vanhemmille, jotka haluavat aktiivisesti ja tietoisesti jakaa kasvatustehtävää koulun ja päiväkodin kanssa. Toisaalta tähän tärkeään valintaan ei pidä suhtautua liian vakavasti: tullakseen mukaan toimintaamme ei todellakaan tarvitse tietää kaikkea tai välttämättä mitään steinerpedagogiikasta, riittää hyvin jos vaikkapa haluaa lapsensa saavan täysipainoista ja laadukasta ruokaa. Sitäkin meillä on tarjolla. Sitä ja paljon muuta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti